جهان

شهری ویران اما آزاد؛ کوبانی به روایت تصویر

رزمندگان کرد با عقب‌راندن ستیزه‌جویان "دولت اسلامی" کنترل شهر کوبانی را در دست گرفته‌اند. اگر چه کوبانی تقریبا تخریب شده و از این شهر چیز زیادی باقی نمانده، اما شادی از آزادی و بازپس‌گیری کوبانی گسترده است.