دانش و فناوری

سیگار بی‌ضرر الکترونیکی؛ افسانه یا واقعیت؟

سیگار الکترونیکی گرچه دود بسیاری به راه می‌اندازد، اما بوی بدی ندارد. هنوز نتایج تحقیقاتی طولانی‌مدت در رابطه با سیگار الکترونیکی و تاثیر آن بر بدن منتشر نشده است. آیا سیگار الکترونیکی جای سیگار معمولی را خواهد گرفت؟