جهان

سایه‌ی سنگین داعش بر زندگی مردم موصل

یک سال از تسط نیروهای "دولت اسلامی" بر شهر موصل می‌گذرد. در طی این مدت وضعیت این شهر دگرگون شده و سخت‌گیری‌‌های شدیدی از سوی حاکمان در اجرای "قوانین شرعی" جریان دارد. به نوشته اشپیگل موصل به شهر ارواح بدل شده است.