ایران

سالمندی در ایران؛ فصل فراغت یا انباشت مشکلات؟

منحنی سنی جمعیت ایران در مسیری مخالف دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ افتاده است. پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۱۴۱۰ تعداد سالمندان کشور ۳۰درصد جمعیت باشد؛ رقمی که برنامه‌‌ریزی برای سیستم سلامت و چالش‌های اجتماعی و فرهنگی را گوشزد می‌کند.