جهان

سازمان ملل: بخشی از میراث فرهنگی سوریه ویران شده است

در جریان جنگ داخلی سوریه تا کنون حدود ۳۰۰ بنا و اثر تاریخی و فرهنگی این کشور یا آسیب‌دیده، یا به‌غارت رفته و یا به کلی ویران شده‌ است. گالری عکسی از بعضی آثار فرهنگی آسیب‌دیده این کشور جنگ‌زده.