جهان

زن خبرنگاری که به پشت سنگرهای جهادگرایان راه یافت

تماشای ویدیو 05:29

سعاد مَکِنِت در خانواده‌ای که تبار ترکیه‌ای و مراکشی داشت، به دنیا آمد. این خبرنگار آلمانی که برای روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد، با رهبران جهادگرا و پیکارجویان افراطی دیدار کرده و پای صحبت آنها نشسته است. او در کتابش از دنیای سرشار از نفرت و تیرگی این آدم‌ها روایت می‌کند.