ایران

زندگی پرفراز و نشیب اکبر هاشمی رفسنجانی

هاشمی رفسنجانی از مهمترین چهره‌های سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی بود که پس از ۸ سال خانه نشینی، سکوت و عقب رانده شدن باردیگر با چهره‌ای اندکی انتقادی به صحنه سیاسی ایران بازگشت. نگاهی تصویری به زندگی پرفراز و نشیب او:

  • تاریخ 08.01.2017
  • نویسنده محمود صالحی