اقتصاد

زنان کارگر ایرانی به روایت تصویر

در ایران زنان کارگر نسبت به مردان در شرایط سخت‌تری به سر می‌برند. در کارگاه‌های کوچک وضعیت به مراتب وخیم‌تر است. پیش از این یک فعال حقوق زنان کارگر گفته بود، "کارگران زن ایرانی ارزان‌ترین نیروی کار کشور" هستند.