دانش و محیط زیست

روش جدیدی برای کاهش قدرت امواج زمین‌لرزه

تماشای ویدیو 05:16

پژوهشگران فرانسوی در آزمایشگاه به یافته باارزشی رسیده‌اند؛ میله‌های عمودی نصب شده روی یک صفحه از قدرت امواج زمین‌‌لرزه می‌کاهند و جلوی گسترش آن را می‌گیرند. آنها آزمایش خود را در جنگل نیز تکرار کردند.

  • تاریخ 17.07.2017