جامعه

روز جهانی کارگر در ایران و جهان به روایت تصویر

اول ماه مه مصادف است با روز جهانی کارگر؛ روزی که در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته می‌شود. هدف از گرامیداشت این روز جلب توجه افکار عمومی از راه‌های مختلف به معضلاتی است که کارگران با آن دست به گریبانند.

  • تاریخ 30.04.2016