جهان

رنگ و بوی هفت‌سین در خانه‌ای آلمانی

تماشای ویدیو 02:51

جشن نوروز در میان ایرانی‌تبارهای نسل دوم و برخی آلمانی‌های ایران‌دوست هم رایج است. هر چند هفت‌سین در آلمان همیشه هم شبیه هفت‌سین سنتی ایرانی نیست.