جهان

رشته حوادثی که به اعتراضات خونین غزه منجر شد

اگر چه سرچشمه منازعات اسرائیل و فلسطینیان را باید در چند دهه پیش جست، اما امسال چند رویداد کلیدی دست به دست هم داد و تنش‌ میان دو طرف را چنان بالا برد که به درگیری‌های خونین غزه منجر شد.

  • تاریخ 14.04.2018