آلمان

ده نکته درباره آلمان که پناهجویان باید به آن توجه کنند

آلمانی‌ها معمولا وقت‌شناس هستند. در آلمان مدرسه رفتن کودکانی که به شش سالگی رسیده‌اند، اجباری است. پرهیز از اِعمال خشونت نسبت به کودکان، ممنوعیت کار سیاه و دیگر نکاتی درباره آلمان که پناهجویان باید به آن توجه کنند.