جهان

دستگیری داعشی‌ها به دست کردها در جنگ خیابانی کرکوک

پیشمرگه‌های کرد و نیروهای امنیتی عراق پس از حدود یک روز درگیری با نیروهای "دولت اسلامی" کنترل شهر کرکوک را به دست گرفته‌اند. مهاجمان داعش کشته یا توسط پیشمرگه‌های کرد و نیروهای امنیتی عراق دستگیر شده‌اند.