انتخابات ۱۳۹۶

دست‌چینی از شعارهای مردم در همایش‌های انتخاباتی

مبارزه انتخاباتی پایان یافت و مردم رای‌ دادند. در همایش‌ها چه شعارهایی دیده و شنیده شدند؟

  • تاریخ 19.05.2017
  • نویسنده محمود صالحی