ایران

خوزستان نفت دارد اما هوا ندارد

تماشای ویدیو 01:47

خوزستان، استانی که بدون نفت آن نفس اقتصاد کشور به شماره می‌افتد، اسیر بحران زیست محیطی است. مردم خوزستان به وضعیت هوا و خطری که سلامتی آنها را تهدید می‌کند، معترض هستند. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم دلواپس استان نفت‌خیز میهن هستند.