محیط زیست

خسارات طوفان "ایرما" به روایت تصویر

طوفان "ایرما" با برجای گذاشتن خسارات زیاد در جزایر سنت مارتن به کوبا رسید. از هزاران شهروند فلوریدا در آمریکا خواسته شده خانه‌‌های خود را تخلیه کنند.

  • تاریخ 09.09.2017