ایران

خبرنگاران رسانه‌های خارجی که در زندان‌های جمهوری اسلامی بوده‌اند

پس از انقلاب اسلامی خبرنگاران خارجی زیادی با انواع اتهامات از جمله "جاسوسی" مدتی را در زندان‌های جمهوری اسلامی سپری کردند. یک تن از آنان حتی جان خود را در زندان از دست داد. در این گزارش با برخی از آنان آشنا شوید.