ایران

تکنولوژی آلمان در خدمت شرکت‌های تولیدی ایرانی

تماشای ویدیو 02:45

انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید. حین مبارزه انتخاباتی میان روحانی و رقیب اصولگرای او رئیسی، مباحث اقتصادی بیشترین توجه و بحث را برانگیخته بود. این گزارش ویدئویی به تاثیر انتخابات ایران بر مراودات اقتصادی میان این کشور و آلمان اختصاص دارد.