ایران

تعطیلی مدارس؛ زمانی به خاطر برف، حالا به خاطر آلودگی هوا

تشدید آلودگی هوا وضعیتی ناسالم را در شهرهای تهران، تبریز و ارومیه پدید آورده است. مدارس تهران روز دوشنبه و مدارس ارومیه و تبریز برای دومین روز متوالی تعطیل شدند. احتمالا آلودگی هوا تا چند روز دیگر همچنان پایدار می‌ماند.