جهان

تصاویر پیشروی داعش در عراق همراه با کشتار و آوارگی

حمله برق‌آسای نیروهای داعش و پیشروی آن‌ها به سوی بغداد غیرمنتظره بوده است. ارتش عراق درحال فروپاشی است. با پیش‌روی‌ گروه داعش در عراق اینک بیش از پیش بحث در باره ابوبکر بغدادی رهبر این گروه بالا گرفته است.