ایران

تصاویر فیدل کاسترو با مقامات جمهوری اسلامی در ایران و کوبا

با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۵۷، اختلاف و نزاع با آمریکا رهبران جمهوری اسلامی ایران و کوبا را به هم نزدیک ‌کرد. فیدل کاسترو تا پیش از مرگ با بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در ایران و کوبا ملاقات کرد.

  • تاریخ 26.11.2016