محیط زیست

تصاویر خشکسالی شدید در سیستان

خشکسالی روی بافت جمعیت نقاط مختلف ایران از جمله سیستان در شرق ایران تاثیر گذاشته است. بسیاری از اهالی سیستان در سال‌های اخیر به دلیل معضل کمبود شدید آب و خشکسالی، این منطقه را ترک کرده و به شهرهای دیگر رفته‌اند.

  • تاریخ 01.06.2016
  • نویسنده HK