ایران

تصاویر تاریخی اکتشاف "طلای سیاه یا بلای سیاه" در ایران

صد سال و اندی است که از اکتشاف نفت در ایران می‌گذرد. در کتاب "طلای سیاه یا بلای سیاه" به نقل از یک سیاستمدار فرانسوی آمده: «ارزش یک قطره نفت مساوی با ارزش یک قطره خون است.»