جهان

تصاویر ادامه نبردهای گسترده برای بازپس‌گیری موصل از داعش

با آغاز عملیات بازپس‌گیری موصل نیروهای داعش از ساکنان این شهر و روستاهای اطراف آن به عنوان "سپر انسانی" استفاده می‌کند. جنگجویان "دولت اسلامی" ۲۸۴ مرد و نوجوان پسر از روستاهای نزدیک موصل را به قتل رسانده‌اند.