فرهنگ و هنر

تصاویری با هزاران حرف نهفته از جنگ

اندی اشپورا را با عکس‌های سیاه و سفیدش از مناطق جنگی می‌شناسند؛ عکاسی که هرجا نشانی از جنگ بوده، از افغانستان و سوریه گرفته تا بوسنی، به آنجا سفر کرده است. اشپورا به دنبال به تصویر کشیدن زندگی روزمره در حاشیه جنگ است.

  • تاریخ 11.01.2017