فرهنگ و هنر

"بزرگترین شاعر زنده دنیا"

تماشای ویدیو 01:11

در طول ۲۰ سال گذشته نام باب دیلن مرتب میان نامزدان جایزه نوبل ادبیات بوده است. او سرانجام این جایزه را دریافت کرد. منشی آکادمی سلطنتی سوئد پس از اعلام نام دیلن به عنوان برنده، او را "بزرگترین شاعر زنده دنیا" خواند.

  • تاریخ 14.10.2016