فرهنگ و هنر

برلیناله ۲۰۱۷؛ "فضای تنفس در دنیای دیوانه امروز"

تماشای ویدیو 02:22

پایتخت آلمان غرق در تب و تاب برلیناله است. برلین برای ده روز میزبان دنیای سینما خواهد بود؛ مراسمی که به اعتقاد مدیر برلیناله فضایی برای تنفس در زمانه پرآشوب اخبار است.

  • تاریخ 09.02.2017