آلمان

برف جنوب آلمان را سفیدپوش کرد

یورش یکباره زمستان سبب هرج و مرج در بسیاری از مناطق جنوب آلمان شده است. خودروها، خیابان‌ها و درختان در انبوه برف فرورفته‌اند و حتی بعضاً تردد کاملا ناممکن شده است.

  • تاریخ 08.01.2019