جهان

بحران گرسنگی و تامین آب در حلب

آتش‌بس‌های مقطعی و درگیری‌های بلند مدت باعث شده ساکنان حلب برای تامین آب و مواد غذایی با مشکل مواجه شوند. به گفته نماینده سازمان ملل ساکنان شهر حلب در "وضعیت جهنمی" به سر می‌برند.

  • تاریخ 26.11.2016