اقتصاد

با خودروهای "بنجل" اما گرانبهای بازار ایران آشنا شوید

در ارزشیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندار ایران از خودروهای موجود در بازار، خودروهای ساخت ایران برای کسب نمره منفی رقابت تنگاتنگی با خودروهای چینی مونتاژ شده در ایران دارند. تصاویر این خودروها را ببینید.

  • تاریخ 01.01.2015
  • نویسنده HK