آلمان

با اعضای دولت جدید آلمان آشنا شوید

آنگلا مرکل، روز چهارشنبه ۱۴ مارس (۲۳ اسفند) برای چهارمین بار به عنوان صدراعظم سوگند یاد می‌کند. با مشخص شدن نمایندگان حزب سوسیال دموکرات در کابینه، ترکیب نهایی دولت مشخص شد. با اعضای دولت آلمان آشنا شوید:

  • تاریخ 10.03.2018
  • نویسنده محمود صالحی