ایران

بارش برف و باران در مناطق زلزله‌زده غرب ایران

با گذشته حدود یک ماه از وقوع زلزله در غرب ایران، وضعیت بسیاری از زلزله‌زدگان در این مناطق مناسب نیست. بر مشکلات قبلی زلزله‌زدگان سرما و بارندگی نیز افزوده شده است.

  • تاریخ 09.12.2017