موسیقی

ایران، سرزمین اقوام و رقص‌های رنگارنگ

حکومت ایران رقص را جزء هنرهای ممنوعه می‌داند. با این همه، رقص‌های محلی اقوام مختلف ایرانی هر از گاه توانسته‌اند به مناسبت‌های مختلف فرصت تنفس بیابند؛ هنری که در ایران قدمتی چند هزار ساله دارد.

  • تاریخ 25.12.2013
  • نویسنده MI