جهان

اولین گروه پناهجویان بازگردانده شده افغان به کشورشان رسیدند

تماشای ویدیو 01:45

نخستین گروه افغان‌های بازگردانده شده به کشورشان رسیدند. این شهروندان افغانستان که تقاضای پناهندگی‌شان در آلمان رد شده بود، ۳۴ نفر بودند و به سلامت در فرودگاه کابل پیاده شدند. آنها نگران وضعیت آینده خود هستند.

  • تاریخ 16.12.2016