جهان

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از دریچه دوربین

انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پس از کارزار انتخاباتی‌ پرجنجال آغاز شده است. برگزاری انتخابات نیز تا کنون کم‌حاشیه نبوده است. گالری عکس از تازه‌ترین تصاویر انتخابات آمریکا و دوئل کلینتون و ترامپ.