دانش و فناوری

امواج تلفن همراه و آسیب‌های احتمالی آن

هر جا که می‌نگرید تلفن همراه را می‌ بینید که دست این‌و‌آن است. آیا شما می‌توانید از تلفن همراه خود چشم‌پوشی کنید؟ جواب بسیاری به این پاسخ منفی است، حتی اگر بدانند امواج تلفن همراه آسیب‌رسان است.

  • تاریخ 10.03.2016
  • نویسنده AJ