جهان

اعتراض به سیاست بازگرداندن پناهجویان افغان

اخراج آن دسته از پناهجویان افغان که درخواست پناهندگی‌شان رد شده است، اعتراضاتی در پی داشته است. صدها نفر روز ۱۴ دسامبر در فرودگاه فرانکفورت دست به اعتراض زدند. ٰگزارشی تصویری که توسط بخش دری دویچه وله تهیه شده است.

  • تاریخ 15.12.2016