گوناگون

ازدواج سفید و حکایت ساکنان خانه شیشه‌ای

هنوز چند وقتی از سخنان سردار نقدی، فرمانده بسیج، که گفته بود "۴۰ درصد آمریکایی‌ها حرام‌زاده هستند" نگذشته بود که بحث "ازدواج سفید" در ایران بالاگرفت. حالا کسانی که آن سنگ را پرت کردند، خود حیرت‌زده‌اند.