جهان

ادای سوگند ریاست‌جمهوری آمریکا؛ مراسمی با قدمت ۲۲۸ سال

در مراسم ادای سوگند ریاست‌جمهوری‌جرج واشنگتن، نخستین رئیس‌جمهور آمریکا، خبری از اجرای سرود ملی و برپایی رقص نبود. حال ۲۲۸ سال از آن تاریخ می‌گذرد و مراسم ادای سوگند چهره‌ای دیگر به خود گرفته است.

  • تاریخ 20.01.2017