ایران

ابراهیم یزدی در قاب تصویر

دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، "مشاور" آیت‌الله خمینی در پاریس و وزیر امور خارجه در دولت موقت درگذشت. او و همفکرانش از اولین قربانیان نبرد قدرت با روحانیون بودند. در این گزارش تصویری ببینید:

  • تاریخ 28.08.2017
  • نویسنده محمود صالحی