ایران

آیا اعزام مهاجران افغان از ایران به جنگ سوریه دروغ است؟

دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده است که "ایران هزاران نفر از مهاجران افغان را برای شرکت در جنگ به سوریه می‌فرستد". وزارت خارجه جمهوری اسلامی این ادعا را "ساختگی و با اغراض تبلیغاتی"می‌خواند.