صفحه نخست

آموزش اینترنت به زنان هندی با دوچرخه‌سواری

تماشای ویدیو 02:44

شیتال رامافتار با تلفنی هوشمند و تابلتی در باربند دوچرخه‌اش در روستاهای دورافتاده استان راجستان هند در حرکت است. او در این مناطق طرز کار تلفن‌های هوشمند و چگونگی استفاده از اینترنت در زندگی روزانه را به زنان روستایی یاد می‌دهد.

  • تاریخ 25.02.2017