از دریچه دوربین شما

آخرین روزهای برداشت پسته در خراسان

سميه مهريزی ثانی به بجستان در خراسان رضوی رفته و از آخرین روزهای برداشت پسته عکاسی کرده است. عکس‌های برداشت پسته در روستای فخرآباد بجستان را در این مجموعه از دریچه دوربین او می‌بینید.

  • تاریخ 18.11.2015
  • نویسنده MKH