جهان

آثار باستانی پالمیرا؛ پیش و پس از حضور داعش

مقایسه عکس‌های شهر باستانی پالمیرا پیش و پس از اشغال توسط داعش نشان می‌دهد که آن‌ها چه بر سر آثار تاریخی چند هزار ساله سوریه آورده‌اند. معبد دو هزار ساله‌ی "بل" یکی از مهمترین آثار باستانی منطقه خاورمیانه است.