مهاجرت به اروپا

کشتی های سرگردان نجات در مدیترانه و تشدید معضل پناهجویان در اروپا

ویدیو را ببینید 06:34

نجات پناهجویان از تهدیدات دریایی یکی از مهمترین مبانی قوانین امور دریایی و بحری را تشکیل می دهد؛ اما اقدام کارولا راکِتهِ کپتان کشتی سی واچ ۳ در آغاز ماه روان میلادی و لنگرانداختن کشتی تحت فرمان وی در ساحل لامپیدوسای ایتالیا، به شدت ماجرا ساز شد.در این گفتگو به جزئیات این معضل پرداخته شده است.