آلمان و جهان

کتابخانه‌ای متفاوت در اندونیزیا

ویدیو را ببینید 01:28

یک کتابخانه‌ متفاوت در جاکارتا، پایتخت اندونیزیا در محله‌ای که به دلیل فعالیت باندهای جنایی زبان‌زد مردم بود، کودکان محل را به خود جلب کرده است. این مکان سرباز ترکیبی از کتاب‌خانه و تفریحگاه برای کودکان است.