منطقه

ویرانی‌های سیل در ایران به روایت تصویر

سیل در ایران تا کنون مطابق آمار رسمی جان ۷۰ نفر را گرفته است. تصاویر منتشرشده در منابع رسمی و شبکه‌های اجتماعی عمق فاجعه را نشان می‌دهند. وضعیت مناطق سیل‌زده را در آلبومی از دویچه وله فارسی بخوانید و ببینید.

  • تاریخ 04.04.2019