مهاجرت به اروپا

وضعیت وخیم مهاجران در مسیر الجزایر و نیجر

فایل صوتی را بشنوید 05:45
  • تاریخ 06.07.2018
  • نویسنده Nadia Fasel