افغانستان

نگرانی از احتمال ورود طالبان به شهر فراه

فایل صوتی را بشنوید 03:24
  • تاریخ 19.01.2018
  • نویسنده شعیب تنها شکران